Deze groep talentvolle sociaal bewogen jongeren organiseerde onlangs een mooi diner met gedeeltelijke opbrengst voor onze stichting. We mochten € 280,- ontvangen. Chapeau voor dit mega leuke initiatief!!

Heel veel dank aan Sam, Jurjen, Hidde, Patrick, Loes en Zjevaun van “Wipe your tears and eat”

HELP JIJ ONS OOK DOOR EEN LEUKE ACTIE??

Tevens werden wij onlangs super verrast door de BNN VARA.

BNNVARA kent jaarlijks de zogeheten 1 mei-gift toe aan binnen- of buitenlandse organisaties die het bevorderen van medemenselijkheid of het bestrijden van menselijk leed tot doel hebben. Jaarlijks kunnen door medewerkers voorstellen worden gedaan voor de besteding, waarna het Bestuur en de OR, aan de hand van een toetsingsreglement, bepalen welke voorstellen worden gehonoreerd.

Er is een bedrag van  2.000,-  aan ons toegekend als bijdrage aan het nieuwe educare project voor meisjes in Zuid-India.