In maart 2007 is Stichting Ladder opgericht. Stichting Ladder is een echt Rotterdams initiatief. De bestuursleden zijn geworteld in deze bijzondere stad en de Rotterdamse daadkracht kenmerkt onze manier van werken. Geen woorden maar daden.
Bij ons blijft niets aan de strijkstok hangen. Wij doen ons werk geheel belangeloos.


Van links naar rechts:
Karina de Paepe, penningmeester
Ed Boers, algemeen bestuurslid
Eileen O’Neill, voorzitter
Monique Metzlar, secretaris

Stichting Ladder heeft een belangrijke doelstelling: het duurzaam verbeteren van het welzijn en de welvaart van de allerarmsten en kansarmen in Zuid-India. Daarvoor zoeken we ter plekke initiatiefrijke mensen die ideeën en wensen willen omzetten in daden, maar daarbij een steun in de rug nodig hebben. Die steun levert Ladder.

Met raad en daad
Naast financiele ondersteuning aan diverse projecten geven we ook praktisch en organisatorisch advies. Vrijwilligers bezoeken regelmatig de projecten en staan de initiatiefnemers ter plekke met raad en daad bij.

Succesvolle projecten
Dat heeft inmiddels meerdere succesvolle projecten opgeleverd, zoals een vernieuwde/uitgebouwde school met toiletvoorzieningen, enkele multifunctionele centra en een bibliotheek. Het schoolgeld van kinderen wordt betaald, schoonwatervoorzieningen leveren goed drinkwater en gebouwde huisjes bieden een veilig onderdak.

Geld inzamelen
Het benodigde geld voor deze steun zamelen we in Nederland in met behulp van donateurs en via diverse activiteiten. Onze Ladderloop en Ladderfeesten zijn hiervan twee bekende voorbeelden. Van alle opbrengsten komt ruim 95% direct terecht bij de kansarme kinderen in India.

Samenwerking
Voor een goede en zorgvuldige uitvoering van onze initiatieven werken we in India samen met betrouwbare vertegenwoordigers.
Daartoe hebben we in zuid-India een zusterorganisatie opgericht: de Venadu Ladder Foundation.
Deze foundation is geïnitieerd door 2 ‘aanpakkers’, priesters die zelf armoede gekend hebben en vanuit die achtergrond bekend zijn met de leefomstandigheden van de kinderen en jong-volwassenen die wij helpen. Zij zien bij uitstek waar de hulp nodig is en hoe deze zo efficiënt mogelijk ingepast kan worden in de sociale structuur.
Onze organisaties in Nederland en India zijn heel klein. Dit is een bewuste keuze.
Dankzij de directe lijnen en de kleinschaligheid blijven het werk en de besteding van het geld zeer overzichtelijk.

Onze Stichting is niet gebonden aan enige regering, politieke partij, ideologie, godsdienstige gezindte of economische belangengroep.
Wij beschikken over het ANBI-keurmerk.