WE WANT TO GIVE POWER TO THE GIRLS!

Stichting Ladder, Wilde Ganzen & de Indiase NGO “Sigaram” starten een unieke samenwerking rondom een vrouwen empowerment project in Zuid- India.

Door de krachten te bundelen willen wij gender-ongelijkheden aanpakken en zorgen voor participatie en leidinggevende functies voor vrouwen binnen de overheidsinstanties, de politiek, de wetenschap, geneeskunde, technologie, economie en milieu-organen.

De doelgroep bestaat uit 100 jonge vrouwen in de leeftijd van 16 tm 27 jaar die wel slim genoeg zijn maar die geen mogelijkheden hebben om aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt of om binnen te komen op de hogere studie instituten.  De voorkeur wordt gegeven aan meisjes die komen van het platteland en meisjes uit zeer arme 1 ouder of verlaten gezinnen.

Door deze kansarme vrouwen een jaar lang intensief te motiveren, begeleiden en trainen wordt hen een kans geboden, de door de overheid uitgeschreven landelijke toetsen, te behalen.

Het behalen van deze toetsen is een eerste vereiste om toelating te krijgen tot vervolgonderwijs in wetenschappelijk onderwijs.

Zonder deze intensieve training is het onmogelijk voor deze groep vrouwen om het benodigde niveau te behalen dat nodig is om de toegang tot hoger onderwijs en geschikte banen mogelijk te maken.

HOE?

• Jaarlijks 30 vrouwen te begeleiden en trainen voor, door de overheid voorgeschreven landelijke toelatingsexamens voor hoger onderwijs
• 20 vrouwen op te leiden en voor te bereiden op toelatingsexamens voor overheidsfuncties
• 50 jonge vrouwen op te leiden voor functies bij maatschappelijke en overheidsorganisaties

Door spoedcursussen en intensieve persoonlijke trainingen stimuleren we kansarme vrouwen tot actief leiderschap in democratische (overheids) instanties, vanaf het lokale bestuur tot het nationale niveau. Op die manier kunnen zij zelf mee helpen te werken aan de gelijke rechten van vrouwen.

Kosten voor deze intensieve begeleiding gedurende een jaar zijn: €340,- per meisje.

 

Het totaal benodigde bedrag is € 34050

Om in Juni 2020 van start te kunnen gaan moeten we 1/3 van het benodigde totaal bedrag = € 11350 opgehaald hebben

In India moet “Sigaram” een zelfde bedrag ophalen.

Als dat lukt legt Wilde Ganzen de ontbrekende 1/3 bij en kunnen we van start met dit mooie vrouwen empowerment project.

 

HELP JIJ ONS MEE ?