Lopende rekening

01-01-2021 € 4.736,61
31-12-2021 € 2.671,49

 

Spaarrekening

01-01-2021 € 15.637,35
31-12-2021 € 6.638,72

 

Baten

Periodieke giften € 22.141,-
Eenmalige giften € 24.658,38
Producten verkoop € 1.916,-
December Actie € 3.089,55
Tilly en Waaijer Fonds (via Wilde Ganzen) € 10.000,-

 

Lasten

Betalingen India € 38.551.-
Betalingen Wilde Ganzen € 21.726,-
Bankkosten € 452,14
Webhosting (2e halfjaar 2021 en 1e halfjaar 2022) € 1.384,24
Kosten materiaal december actie € 727,80
Portokosten € 27,50
Tilly en Waaijer Fonds € 10.000,-

 

Onder betalingen India vallen bedragen aan:

Studiefonds, on-line educatie voor 200 kinderen, kosten Skill Center, Educare Program en programma Empowerment of Women.