Eileen O’Neill, oprichter Stichting Ladder

Vonk Tekst & Design heeft een mooi artikel gepubliceerd over Eileen O’Neill, de oprichter van Stichting Ladder. Hierin legt zij uit hoe de stichting tot stand is gekomen, wat haar drijft en wat de stichting doet. Een persoonlijk verhaal met een inkijkje in het leven van onze voorzitter. Het hele artikel kunt u hier lezen:…

Lees meer

Educare & “reaching out to the unreached”

De 105 kinderen die we geselecteerd hebben, komen allen uit sociaal sterk achtergestelde gezinnen. Ze hebben in het afgelopen jaar veel extra begeleiding gekregen om de kwaliteit van het vaak slechte onderwijs dat ze volgen te verbeteren. De studenten krijgen studiemateriaal, boeken en tijdschriften en kunnen gebruik maken van de door Stichting Ladder ondersteunde bibliotheek…

Lees meer

Open Huis verkoop

Door de Covid is de Swan Market op zondag 25 okt niet doorgegaan. Als alternatief zal in het atelier van Eileen O’Neill op de Oudedijk 163b op 21 november een open huis worden gehouden voor de verkoop van onze handgemaakte producten. Uiteraard zal dit covidproof plaats vinden. Houd u de komende tijd vooral ook onze…

Lees meer

COVID-19 Noodhulp

Tijdens de wereldwijde Corona pandemie heeft WG tijdelijk de beslissing genomen om geen 50% maar 100% ! premie op het geld te geven van Nederlandse Stichtingen. Zij hebben in totaal circa 250 aanvragen ontvangen. Eèn voorwaarde was wel dat er al een eerdere samenwerking met de partner in India geweest is. Natuurlijk heeft Stichting Ladder…

Lees meer

Mondkapjes actie

Onze ambassadrice Lilian Van Houten zette begin maart een actie op touw om zelf mondkapjes te fabriceren. Het was zeer dankbaar werk: bijdragen aan onze eigen bescherming en gelijk geld ophalen voor de getroffen mensen in India. “ Wilt u alsnog kleurrijke mondkapjes bestellen? Dat kan via een appje naar Lilian van Houten 0624165309 of een…

Lees meer

Lockdown in Tamil Nadu door Covid 19 virus

Geen enkel land blijft op dit moment het Covid 19 virus bespaard. Zo ook niet, ons projectland, India. India is een land met 1,3 miljard mensen die veelal dicht op elkaar leven en waarvan een groot deel in armoede leeft. De regering van de deelstaat Tamil Nadu (waar wij onze projecten hebben) heeft sinds 23…

Lees meer

Woman Empowerment Project

In onze vorige nieuwsbrief schreven wij al over het nieuwe woman empowerment project dat Stichting Ladder i.s.m Wilde ganzen en Sigaram (NGO India) wil gaan realiseren. Wij willen voor (kans) arme meisjes en jonge vrouwen de toegang tot hoger onderwijs en geschikte banen mogelijk maken. Doel: jaarlijks rond de 150 jonge meisjes (tussen de 16…

Lees meer

Onze 3 partners

Onze 3 partners, Venadu Ladder Foundation, Sigaram en SISP richten zich alle 3 op educatie van kansarme en kwetsbare jongeren. Voor alle 3 de partners geldt dat de Corona pandemie ENORME gevolgen heeft voor de mensen die aan hen verbonden zijn. Ernstige problemen waarmee ze geconfronteerd worden zijn: • Honger • Overbevolkte huizen waar sociale…

Lees meer

Ambassadrice

Via deze weg willen wij een speciaal iemand in het zonnetje zetten. Met recht wordt zij, Lilian van Houten, de ambassadrice van Stichting Ladder genoemd, en terecht. Met haar tomeloze inzet en enthousiasme zet zij zich al jaren in, om met alle soorten acties geld op te halen voor onze doelen in India. Het is…

Lees meer

We want to give power to the girls!

WE WANT TO GIVE POWER TO THE GIRLS! Stichting Ladder, Wilde Ganzen & de Indiase NGO “Sigaram” starten een unieke samenwerking rondom een vrouwen empowerment project in Zuid- India. Door de krachten te bundelen willen wij gender-ongelijkheden aanpakken en zorgen voor participatie en leidinggevende functies voor vrouwen binnen de overheidsinstanties, de politiek, de wetenschap, geneeskunde, technologie, economie…

Lees meer