Lopende rekening

01-01-2020 € 3.848,19
31-12-2020 € 4.736,61

 

Spaarrekening

01-01-2020

31-12-2020

€ 20.636,23

€ 15.637,35

 

Baten

Periodieke giften € 22.082,50
Eenmalige giften € 20.959,02
Producten verkoop € 2.069,28
December Actie € 3.247,20
Mondkapjesactie € 2.580,-
Tilly en Waaijer Fonds (via Wilde Ganzen) € 10.000,-

 

Lasten

Betalingen India € 52.030,-
Bankkosten € 459,68
Webhosting (2e halfjaar 2020 en 1e halfjaar 2021) € 2.092,62
Tilly en Waaijer Fonds € 10.000,-
Kosten materiaal december actie € 181,10
Kosten materialen mondkapjes € 126,25
Kosten Swan Market € 52,63
Portokosten € 89,80

 

Onder betalingen India vallen bedragen aan:

  • VLF; (Venadu Ladder Foundation); Operationele kosten van Skill Center en studiefonds (€ 16.323,-), water en sanitatieproject (7.474,-), noodhulp Corona ( € 2.000,-)
  • Sigaram; Educare en empowerment programma voor 100 studenten voor het studiejaar 2020-2021 ( € 6.451,-), Empowerment for women project (€ 12.252.-noodhulp Corona ( € 5.830,-),
  • SISP; noodhulp Corona ( € 1.700,-)