Van 7 tot en met 24 januari hebben Eileen O’Neill (voorzitter) en Karina de Paepe (penningmeester) voor de 7e keer een bezoek gebracht aan het projectgebied in Zuid-India (Tamil Nadu).
Wederom ging de moeder van Eileen, Ida O’Neill (90 jaar!) mee en Daan (28 jaar), de zoon van Eileen heeft ons ook een week vergezeld.
Het eerste bezoek was aan SISP (Sebastian Indian Social Projects), de organisatie opgericht door Paul van Gelder, een Belg die al ruim 20 jaar in India woont.
Het weerzien met Paul en Mrs. Kumari (zij vervult de moederrol op school) was heel hartelijk.
We bespraken uitgebreid de volgende projecten die wij binnen SISP financieren.
• We spraken de psychologe Beena, die de getraumatiseerde kinderen die onderwijs volgen bij SISP, begeleidt en ondersteunt en tevens de leerkrachten bijstaat in het omgaan met moeilijke thuissituaties van de leerlingen. We waren onder de indruk van de warme band die Beena heeft opgebouwd met de kwetsbare kinderen.
• Ons tweede project is een project voor (vooral) meisjes dropouts. We hebben deze groep in de klas bezocht en met ze gepraat, allemaal met hun eigen kwetsbare levensverhaal. Een van de leerlingen had recent zowel vader als broer (beide vissers) verloren in de orkaan Ocki in 2017.
Wij financieren voor deze groep de twee jaar extra onderwijs, 11th en 12th standard, plus extra begeleiding en eten en kleding. Dit zijn veelal meisjes uit zeer arme vissersfamilies. We hebben toegezegd dit project twee jaar te financieren en daarna een evaluatie maken.

Hieronder een deel uit het verslag van Paul van Gelder (directeur SISP):

“Anderhalf jaar geleden konden wij dankzij de steun van Stichting Ladder ook klassen aanbieden aan 9 meisjes en 17 jongens, om examens af te leggen voor de 11e graad.
Uiteindelijk hebben er dit jaar in maart 23 studenten examens afgelegd, 3 hebben gefaald op alle vakken en zijn gestopt, 20 zijn er overgegaan naar de 12e graad. 13 onder hen moeten Engels meenemen naar hun 2e graads examens.
Het is een heel boeiend jaar geweest, voor het eerst waren deze jongeren in een gemengde klas met alle uitdagingen van dien. Zeker in een land als India, waar meisjes nog vaak als tweederangsburgers beschouwd worden. De leerkrachten hebben hard gewerkt om hen niet alleen academisch te scholen, maar ook door bewustmakingsworkshops te houden rond o.a. gelijkheid van jongens en meisjes.
Door vele sport-, spel- en ontspanningsactiviteiten te organiseren waar jongens en meisjes samen aan moesten deelnemen. Tevens werd er aan klimaatverandering en milieubewustzijn aandacht gegeven.
Een grote verandering hebben we kunnen zien na hun eerste jaar bij SISP.
De meisjes zijn enorm gegroeid in zelfvertrouwen en durven op te staan tegen hun mannelijke klasgenoten indien nodig. In het begin zagen we een groep meisjes en een groep jongens apart balspellen doen, nu zie je overal groepjes gemengd spelen.
Onze studenten kregen voor het eerst in hun leven ook seksuele opvoeding. Ongelofelijk welke mythes en bijgeloven er doorgeprikt moesten worden. Deze klassen hebben zeer bevrijdend gewerkt voor deze jongeren.

Vrouwen van de politie hebben een cursus zelfverdediging gegeven voor onze meisjes, waar naast zelfverdediging de meisjes in een supportgroep ook terecht konden met hun ervaringen over misbruik, wat helaas nog vaak voorkomt.
Zowel de meisjes als de jongens zijn echt gegroeid in respect voor en met elkaar en in hun perceptie van het andere geslacht.
Al deze jongeren komen uit het overheidsonderwijs, dit betekent dat zij bij ons terechtkwamen zonder de nodige basiskennis om aan de 11e graad te beginnen. Het is immers een principe in de overheidsscholen om iedereen te laten overgaan tot aan de 10e graad, geslaagd of niet.
Voor de meeste vakken moesten onze leerkrachten dus eerst weer een basis leggen.
Een probleem is ook dat men tot de 10e graad in de plaatselijke taal kan studeren, vanaf de 11e graad zijn de tekstboeken in het Engels. Dit verklaart waarom een tiental van onze studenten Engels terug moeten nemen naar hun 12e graad examens.

Enkele maanden terug zijn we met een nieuwe groep 11e graad begonnen. Uit onze ervaring van het gebrek aan basiskennis hebben we ook besloten deze groep op te splitsen in pre 11de graad en 11e graad. Diegenen die de achterstand onmogelijk kunnen inlopen in 1 jaar komen nu terecht in onze pre-11e graad groep en doen een jaar extra.
We hebben er het volste vertrouwen in dat we, met wat we geleerd hebben uit het vorige jaar, ook deze groep weer kunnen begeleiden naar maatschappij bewuste jongeren, gegroeid in zelfvertrouwen, sterker geworden om in de volwassen wereld te stappen met meer inzicht en respect voor het andere geslacht.”

Tijdens onze evaluatie met Paul, vertelde hij ons dat het werkgelegenheidsproject waar diverse lokale producten worden gemaakt (schriften, lampjes van cocosnoten, tasjes etc.) moeizaam verloopt. De vrouwen die er werken kunnen niet concurreren met de commerciële markt en helaas heeft Paul met pijn in zijn hart reeds de maatregel genomen om fulltime banen om te zetten in parttime banen. Het blijft lastig om dit soort sociale projecten duurzaam te krijgen en te houden.

SISP ondersteunt ook nog eens 300 zeer arme alleenstaanden/families die afhankelijk zijn van een overheidsbijdrage (zieken-, gehandicapten-, ouderenuitkering van circa € 12,- per maand). Het betreft hier blinden, invaliden, verlaten of depressieve mensen.
Ladder staat in eerste plaats voor educatie, maar bij het zien van zoveel ellende besloten we om alle 300 families 500 roepies (circa € 6,-) te geven. De blijdschap was enorm. Eindelijk eens vis kunnen kopen ipv alleen rijst. Bij anderen was het geld goed voor medicijnen, wat de pijn enigszins verlicht.

Wij hebben besloten om de samenwerking met SISP zeker voort te zetten. Het werk wat zij doen met het positieve resultaat is voor ons een bewijs, dat je als mens en organisatie ECHT een verschil voor (kansarme) mensen kunt maken.

Vervolgens reisden wij verder naar ons eigen projectgebied waar een vergadering met onze zusterorganisatie VLF (Venadu Ladder Foundation) op de agenda stond. Een van de agendapunten was het reilen en zeilen van ons eigen Skill Centrum.

De overstromingen in Kerala in augustus 2018, de ergste in 100 jaar waar tussen de 800.000 en 1 miljoen mensen op de vlucht zijn geslagen voor het water en ondergebracht in 4000 tentenkampen en waar 350 doden zijn gevallen heeft ook ons Skill Centrum geraakt.
Een buitenmuur was bezweken en het water kwam tot binnen in de lokalen. Gelukkig zijn de naaimachines en de computers gespaard gebleven. Wel zijn alle bananenbomen op ons terrein en de volledige groentetuin weggespoeld. Maar mede door de financiële steun van onze donateurs is ons stuk grond, zodra het mogelijk was, meteen opnieuw aangeplant en is de buitenmuur weer hersteld.
De tuin stond er alweer prachtig fris aangelegd bij tijdens ons bezoek.

De zomercursussen (naai- en computercursus) zijn zeer succesvol gebleken.
Een diplomauitreiking stond op het programma toen wij het Skill Centrum bezochten. Trots ontvingen onze leerlingen hun diploma.

Tijdens onze vergadering kwam ons Indiaas bestuur met veel suggesties met als doel het Skill Centrum zo effectief mogelijk te gebruiken. Trainingen voor women-empowerment, bewustwording over het schadelijk gebruik van plastics, daaraan gerelateerd het maken van tassen en deze dan vervolgens via de winkel (verbonden aan ons Skill Centrum) te verkopen, vaardigheids- en zelfbewustwordingstrainingen om sterker de arbeidsmarkt te kunnen betreden, zijn enkele voorbeelden. Het is duidelijk dat het Indiaas team zeer gemotiveerd is om het Skill Centrum te gebruiken voor allerlei ontwikkelingen ten gunste van de (zeer arme) bevolking.

De ontmoeting met de kinderen/jong-volwassenen was wederom hartverwarmend. Ieder kind had zijn of haar verhaal en het is dan heel fijn om te kunnen zeggen dat ze verder kunnen studeren.

Naaicursussen Skill Center

In ons Skill Center zijn de naaicursussen weer begonnen. De vrouwen leren hier hoe ze zelf kleding maken, voor hunzelf en hun familie maar ook om te verkopen en zo in hun eigen onderhoud voorzien. Daarnaast worden er voor de verkoop allerhande artikelen gemaakt, bijv. kaarsen, zeep en sieraden.
Naast de locale verkoop van producten, willen we in de toekomst ook een aantal mooie kwalitatief hoogwaardige handgemaakte producten uit ons eigen centrum kunnen introduceren voor de verkoop in Nederland. De productontwikkeling daarvoor is in volle gang.

Sigaram, een non-profit organisatie die zich bezighoudt met het trainen en begeleiden van kansarme jongeren richting hoger en wetenschappelijk onderwijs, hebben wij wederom bezocht. Zij motiveren de jongeren ook, om te discussiëren over verschillende sociale problematieken.
Na een eerder bezoek hebben wij een bibliotheek bekostigd waar de studenten gemotiveerd worden om te lezen. Vóór ons laatste bezoek hebben wij hen nog een aanvulling voor deze bibliotheek geschonken en tijdens dit bezoek officieel geopend.

Ter bevordering van het lezen onder de studenten zorgen zij ook voor (kleine) huisbibliotheken. Wij hadden de eer om bij een van de openingen van een huisbibliotheek aanwezig te mogen zijn. Het ging hier om een Moslimfamilie waarvan twee dochters in het programma bij Sigaram zitten. Buren en vrienden waren aanwezig om dit evenement niet te missen. Een tiental boeken werd aangeboden en zeer zorgvuldig in de boekenkast met de nog lege planken uitgestald.
Fantastisch om te zien wat dit initiatief voor spin-off heeft.

Ook was er tijdens ons bezoek een kunst-tentoonstelling onder het schoolgebouw van Sigaram. Deze tentoonstelling was georganiseerd door PEACE PALS International. De leerlingen van Sigaram deden mee met deze internationale wedstrijd, met als thema vrede. Wij hebben deze tentoonstelling geopend. Er waren 66 kunstwerken van kinderen van over de hele wereld te bewonderen. We zijn erg blij dat Sigaram naast de cognitieve studiecursussen ook het belang van kunst als uitingsvorm serieus neemt. Naast de expo was er ook een kleine boekenbeurs met betaalbare boeken. Ook dit ter bevordering van het lezen.

We hebben al onze ‘oude’ projecten bezocht en we kunnen vaststellen dat het resultaat heel positief is. Om het woord duurzaam maar eens te gebruiken, de activiteiten (op de scholen, bibliotheek, activiteitencentra) gaan onverminderd door en worden pro-actief opgepakt.

Al met al een hele positieve reis die ons motiveert het werk enthousiast voort te zetten!

Sigaram Educare Program

Het Sigaram Educare program is een educatief programma voor arme, sociaal achtergestelde kinderen in het district Kanniyakumari in Zuid-India. Het is gericht op een academische basis, om kwaliteit onderwijs te bieden aan arme studenten.
In mei van dit jaar is er informatie en circulaires naar dorpen verzonden en heeft het Sigaram Team scholen en dorpen bezocht om info te geven over dit Educare programma. Daarnaast zijn er ook bijeenkomsten georganiseerd voor ouders, over positief ouderschap.
Uiteindelijk zijn er 105 studenten geselecteerd, waarvan 70 meisjes. Allen afkomstig uit achtergebleven meestal kaste, gemeenschappen.
De studenten krijgen studiemateriaal, boeken en tijdschriften en kunnen gebruik maken van de door Stichting Ladder ondersteunde bibliotheek.
Het Sigaram team komt om de twee weken samen om het programma en de ontwikkeling van de studenten te evalueren.
Een heel waardevol project!!

Samenwerking met Wilde Ganzen

Stichting Ladder, Wilde Ganzen en Sigaram (NGO India) verkennen een uniek samenwerkingsproject in Zuid-India. Door de krachten te bundelen willen wij voor (kans) arme meisjes en jonge vrouwen de toegang tot hoger onderwijs en geschikte banen mogelijk maken.

Doel: jaarlijks rond de 150 jonge meisjes (tussen de 16 en 27 jaar) helpen aan een betere toekomst.
• Jaarlijks 30 vrouwen te begeleiden en trainen voor, door de overheid voorgeschreven, landelijke toelatingsexamens voor hoger onderwijs (geneeskunde, engineering en technologie, economie, recht en milieukunde)
• 20 vrouwen op te leiden op toelatingsexamens voor overheidsfuncties
• 100 jonge vrouwen op te leiden voor functies bij maatschappelijke- en overheidsorganisaties

De opleiding van slimme, maar zeer arme meisjes en jonge vrouwen sluit heel vaak niet aan op de eisen die gesteld worden aan vervolgopleidingen en kansrijke banen.

Door spoedcursussen en trainingen kunnen zij toch toegang krijgen tot deze vervolgopleidingen en vergroten zij de kans op een betere toekomst.
Met een beperkte investering van € 340,- per meisje, krijgen zij een beter toekomstperspectief.

Inmiddels is de samenwerking, tot onze grote vreugde, een feit, dit betekent dat, elke euro die Stichting Ladder en Sigaram aan donaties ontvangt, door Wilde Ganzen vermeerderd wordt met 50 eurocent.

Tassen/shawls fair

Op 20 en 21 september organiseerden wij een tassen/shawls en accessoires Fair.
Voorafgaand hebben wij aan al onze vriendinnen en familie gevraagd of zij al dan niet gebruikte items kosteloos aan ons wilden doneren zodat wij ze voor “kleine” prijsjes konden doorverkopen. Met vanzelfsprekend 100% voor Stichting Ladder.
Opbrengst € 650,-. Maar na het lezen van een bericht op FB heeft een gulle gever nog € 2.000,- geschonken!!
De journalist van De Ster van Kralingen heeft over de fair een artikel geschreven; https://www.desteronline.nl/als-we-ernaartoe-gaan-betalen-we-alles-zelf

Fair Vicini

Een andere fair waar wij gestaan hebben is de Winterfair in Vicini.
Stichting Ladder heeft mooie kerstcadeautjes verkocht, o.a. beschermengeltjes, sleutelhangers, vogelvoederpopjes en vlaggenlijnen uit India.
Ook zijn er op de fair vele kerstkransen besteld.
Verder zijn er dit jaar weer succesvolle Kerstkransen workshops georganiseerd.

Partin dag

Om op de hoogte te blijven van de activiteiten van andere particuliere initiatieven met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking hebben wij de Wilde Ganzen Partin Dag bijgewoond.
Interessant omdat er op die dag uitwisseling is met veel andere organisaties en je verschillende workshops kunt volgen, zoals bijvoorbeeld fondsenwerving.

Vaste donateurs en eenmalige giften

Zonder (vaste) donateurs beginnen wij niets.
Naast de vaste donateurs zijn er in 2019 verschillende acties geweest om Stichting Ladder te helpen.
Enkele namen:
• Emmaschool Rotterdam, opbrengst kerstcollecte
• Stichting Emmaus te Koudum
• Omroepvereniging BNNVARA (1 mei gift)
• Stichting Wolz

Al met al een bijzonder intensief jaar voor Stichting Ladder.