Ons laatste project is het door ons gebouwde SKILL (vaardigheids) centrum. Dit bevind zich eveneens in de deelstaat Kanyakumari, Tamil Nadu, Zuid-India.

We hebben hier, in samenspraak met onze zusterstichting Venadu Ladder Foundation (VLF), in dit gebied een stuk grond van ruim 4500 m2 aangekocht.

Op deze eigen grond is een leer-werk plek gebouwd voor kansarme jongeren. De feestelijke opening vond plaats op 22 Januari 2017.

Het gaat om jongeren die een basisopleiding hebben maar daarna weinig perspectief hebben en risico lopen drop-outs te worden.

Er zal in dit centrum naast het leren van een aantal vaardigheden veel aandacht worden besteed aan het vergroten van het zelfvertrouwen van deze groep kwetsbare jongeren, zodat ze een betere kans maken op de arbeidsmarkt. De leerlingen komen namelijk veelal uit de laagste kaste en hebben hierdoor weinig zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde. We streven ernaar dit centrum tot een inspirerende veilige hartverwarmende plek te maken voor kansarme jongvolwassenen.
Er zullen in het centrum naast reguliere lessen ook cursussen worden aangeboden op het gebied van: persoonlijkheidsontwikkeling, sociale en communicatieve vaardigheden, Engelse taal, DTP, begeleiding naar ondernemerschap, marketing programma’s en begeleiding naar evt hoger onderwijs. We zijn op dit moment druk bezig het skill centrum in te richten met naaimachines en computers om in Juni 2017 aan te vangen met onze eerste cursussen voor kansarme jongeren. De leerkrachten zijn al geselecteerd. De cursussen die gegeven gaan worden zullen bekroond worden met een door de overheid uitgegeven diploma, zodra de cursus behaald is. Dat diploma is vervolgens een garantie op een baan. En dit betekent vaak een grote verandering in het leven van kinderen die uit zeer kansarme families komen. Naast deze praktijkgerichte cursussen zullen in ons centrum ook empowerment projecten, sociale discussies en cursussen presentatievaardigheden een plek krijgen.

We hopen oprecht dat deze plek een liefdevolle inspirerende plek zal worden voor de kansarme jeugd in dit gebied.