Overeenkomst Periodieke (5 jaar) schenking

Schenken aan Stichting Ladder en het hele bedrag van uw te betalen inkomstenbelasting aftrekken? Dat kan!
Wanneer u uw periodieke gift van tevoren voor (minstens) 5 jaar vastlegt.

In deze overeenkomst kunt u een aantal beschermende bepalingen opnemen.
Zo kunt u opnemen dat u de schenking stopzet wanneer u werkloos wordt of om een andere reden veel minder geld hebt.
Deze overeenkomst hoeft niet (meer) bij de notaris ondertekend te worden.
De Belastingdienst heeft een formulier gemaakt dat u hier kunt downloaden.

Indien u van dit voordeel gebruik wilt maken neem aub contact op met de penningmeester, Karina de Paepe, penningmeester@stichtingladder.nl
of 06-19925157