Ons hart klopt voor de allerarmsten in Zuid-India

Naar school voor een betere toekomst

Stichting Ladder biedt jongeren in Zuid-India, vaak wees of kind uit een éénoudergezin,
een toekomstperspectief door hen de kans te geven een opleiding te volgen.
Wij betalen schoolgeld voor de armste kinderen en studiekosten voor talentvolle gemotiveerde studenten uit kansarme gezinnen.
Tevens zorgen wij voor een goede plek waar zij kunnen studeren, bijlessen mogen volgen en extra vaardigheden kunnen ontwikkelen.

Studiefonds

Sinds het begin van onze Stichting steunen wij studenten in diverse disciplines. Momenteel steunen wij 11 studenten met verschillende studies. Deze studenten uit arme families worden met zorg door onze contactpersonen in India uitgekozen Dit varieert van 1 student op de lagere school, 2 op de Middelbare School en 8 op het voortgezet onderwijs met…

HULP VOOR SISP (Sebastian Indian Social Projects)

Paul van Gelder van SISP, een zeer bevlogen man die al ruim 25 jaar in India woont met het hart op de goede plaats en zich met zijn team al 25 jaar onophoudelijk inzet voor de allerarmsten op het gebied van onderwijs en maatschappelijke projecten, heeft een hulpvraag bij Stichting Ladder uitgezet: • Voor 25…

Wederom succesvolle samenwerking tussen Sigaram, Wilde Ganzen en Stichting Ladder

Empowerment van vrouwen door gelijke deelname in Leiderschap en professies (vervolgproject). Korte samenvatting project De Sigaram Academy of Excellence zet zich in voor gelijke rechten voor vrouwen. Hun motto: vrouwen kunnen de samenleving veranderen. Daarvoor is het belangrijk dat zij zich kunnen ontwikkelen en deel kunnen nemen aan maatschappelijke en politieke discussies. Deze Indiase organisatie…

KERSTACTIE 2021

Aanvankelijk was er weer een Kerst Fair gepland bij Vicini op 19 en 20 november 2021 met als doel artikelen verkopen ten behoeve van onze projecten. Helaas ging deze Fair vanwege Corona maatregelen niet door. Lilian van Houten, onze zeer gewaardeerde ambassadrice heeft toen besloten om vanuit huis kerstkransen en – decoraties te maken en…

Voortschrijdend inzicht…

Met pijn in ons hart hebben we een zeer moeilijke beslissing genomen, namelijk het staken van financiële steun aan het Skill Centrum project. Vanaf juli van dit jaar . Een terugblik… Het Skill Centrum project, dat werkgelegenheid moest creëren voor kansarme jongeren middels scholing, is als concept ontstaan in 2010. Onze Indiase partner VLF wees…

Succesvolle actie in samenwerking met Wilde Ganzen!!

In de nieuwsbrief van oktober 2020 hebben wij u bericht over een nieuwe projectaanvraag van Sigaram “reaching out to the unreached. Het doel: 200 arme en kwetsbare studenten, met meisjes als voorkeur, via online onderwijs voor te bereiden voor verschillende examens en de ontwikkeling van vaardigheden. Door Corona en de zeer strenge lockdownregels heeft Sigaram…

Een verdrietig bericht

Op 11 Februari verloren wij op 92 jarige leeftijd zeer plotseling, Ons boegbeeld Onze rots in de branding Onze Mater familias Maharani IDA Allegonda O’Neill . Zittend in een stoel bij 1 van haar kinderen blies ze plots, onverwacht haar laatste adem uit. Ze is heen gegaan in het harnas. Geen pijn Geen ziekte Ze…

Skater Rahul

Rahul is geboren en getogen in een vissersfamilie in de sloppenwijken van de vissershaven van Vizhinjam, Zuid-Kerala. Zoals in de meeste vissersfamilies, zetten de dagelijkse strijd om te overleven, alcoholisme en gebrek aan tijd om de opvoeding van de kinderen te volgen een stempel op zijn leven. Hij stopte met school en werd een zogeheten…