Ons hart klopt voor de allerarmsten in Zuid-India

Naar school voor een betere toekomst

Stichting Ladder biedt jongeren in Zuid-India, vaak wees of kind uit een éénoudergezin,
een toekomstperspectief door hen de kans te geven een opleiding te volgen.
Wij betalen schoolgeld voor de armste kinderen en studiekosten voor talentvolle gemotiveerde studenten uit kansarme gezinnen.
Tevens zorgen wij voor een goede plek waar zij kunnen studeren, bijlessen mogen volgen en extra vaardigheden kunnen ontwikkelen.

SUCCESVOLLE PROJECTEN VOOR SISP

1. In 2022 hebben wij het salaris van een psycholoog / schoolcounseler (€ 2.063,-) betaald. De taak van de psycholoog is om leerlingen te begeleiden die kampen met problemen in de persoonlijke en sociale sfeer. Voor leerlingen die veel persoonlijke problemen hebben is dit een zeer waardevolle / onmisbare bijdrage. 2. In samenwerking met Wilde…

Project Empowerment van vrouwen succesvol afgerond!

In de nieuwsbrief van februari 2022 is vermeld dat we een start hebben gemaakt met het project van Sigaram Academy of Excellence “Empowerment van vrouwen”. 50 Meisjes per jaar krijgen via dit project een kans om zich verder te ontwikkelen. 30 Meisjes uit arme gezinnen zijn een jaar lang intensief begeleid, zodat zij zich maximaal…

Bericht van Eileen

Beste mensen, Met pijn in het hart wil ik mede delen dat ik vanaf 2023 afscheid ga nemen van het voorzitterschap van Stichting Ladder. Ik heb de volledige reis vanaf de oprichting in Maart 2007 ervaren als een enorme verrijking in mijn leven. Ik heb India en haar bewoners diep en onuitwisbaar in mijn hart…

HET STOKJE WORDT DOORGEGEVEN……..

Begin 2007 vroeg Eileen of ik er wat voor voelde om samen op te trekken, de uitdaging aan te gaan om een Stichting, gericht op educatieve projecten in Zuid-India, vorm te geven. De naam Ladder werd onder het hardlopen bedacht. Het was een avontuur waar ik tot op heden nooit spijt van heb gehad. Mooie…