Ons hart klopt voor de allerarmsten in Zuid-India

Naar school voor een betere toekomst

Stichting Ladder biedt jongeren in Zuid-India, vaak wees of kind uit een éénoudergezin,
een toekomstperspectief door hen de kans te geven een opleiding te volgen.
Wij betalen schoolgeld voor de armste kinderen en studiekosten voor talentvolle gemotiveerde studenten uit kansarme gezinnen.
Tevens zorgen wij voor een goede plek waar zij kunnen studeren, bijlessen mogen volgen en extra vaardigheden kunnen ontwikkelen.

Eileen O’Neill, oprichter Stichting Ladder

Vonk Tekst & Design heeft een mooi artikel gepubliceerd over Eileen O’Neill, de oprichter van Stichting Ladder. Hierin legt zij uit hoe de stichting tot stand is gekomen, wat haar drijft en wat de stichting doet. Een persoonlijk verhaal met een inkijkje in het leven van onze voorzitter. Het hele artikel kunt u hier lezen:…

Educare & “reaching out to the unreached”

De 105 kinderen die we geselecteerd hebben, komen allen uit sociaal sterk achtergestelde gezinnen. Ze hebben in het afgelopen jaar veel extra begeleiding gekregen om de kwaliteit van het vaak slechte onderwijs dat ze volgen te verbeteren. De studenten krijgen studiemateriaal, boeken en tijdschriften en kunnen gebruik maken van de door Stichting Ladder ondersteunde bibliotheek…

Open Huis verkoop

Door de Covid is de Swan Market op zondag 25 okt niet doorgegaan. Als alternatief zal in het atelier van Eileen O’Neill op de Oudedijk 163b op 21 november een open huis worden gehouden voor de verkoop van onze handgemaakte producten. Uiteraard zal dit covidproof plaats vinden. Houd u de komende tijd vooral ook onze…

COVID-19 Noodhulp

Tijdens de wereldwijde Corona pandemie heeft WG tijdelijk de beslissing genomen om geen 50% maar 100% ! premie op het geld te geven van Nederlandse Stichtingen. Zij hebben in totaal circa 250 aanvragen ontvangen. Eèn voorwaarde was wel dat er al een eerdere samenwerking met de partner in India geweest is. Natuurlijk heeft Stichting Ladder…