Financieel verslag 2019

 

Lopende rekening

01-01-2019        €     13.004,15

31-12-2019        €       3.848,19

 

Spaarrekening

01-01-2019        €     15.634,24

31-12-2019        €     20.636,23

 

Baten

Periodieke giften                                                              €  15.587,50

Eenmalige giften                                                              €  16.715,04

Producten verkoop                                                          €       980,-

Vicini Fair                                                                           €    1.182,85

Opbrengst kledingfair                                                      €       650,-

December Actie                                                                 €    4.291,50

Tilly en Waaijer Fonds (via Wilde Ganzen)                     €  10.000,-

 

Lasten

Betalingen India                                                                  €   40.841,27

Bankkosten                                                                          €        463,85

Webhosting (2e halfjaar 2019 en 1e halfjaar 2020)        €     1.780,32

Tilly en Waaijer Fonds                                                         €    10.000,-

Kosten materiaal december actie                                     €        339,79

Deelname Partin dag                                                           €          15,-

Drukkosten                                                                            €        105,47

Portokosten                                                                           €          17,15

 

 

Onder betalingen India vallen bedragen aan:

  • VLF (Venadu Ladder Foundation); Operationele kosten van Skill Center, studiefonds, kosten producten uit India voor de verkoop
  • Sigaram; Educare en empowerment programma voor 100 studenten voor het studiejaar 2019-2020
  • SISP; Salaris psychologe en kosten Pre-degree projecten for school dropouts en voedselhulp aan 300 families