Stichting Ladder in uw testament

Ook in de toekomst is het belangrijk om kansen te creëren voor de kansarme kinderen in Tamil Nadu.
Wilt u een gift nalaten aan Stichting Ladder? Dan investeert u in een betere wereld.
Laat u (een deel van) uw erfenis na aan Stichting Ladder? Dan besteden we uw nalatenschap daar waar hulp het hardste nodig is.

Nalatenschap belastingvrij

Uw nalatenschap is 100% inzetbaar voor Stichting Ladder. Wij hoeven namelijk geen erfbelasting te betalen over het bedrag dat u ons nalaat.

Voor meer informatie zie www.notaris.nl en www.belastingdienst.nl

Wilt u een oriënterend gesprek neem contact op met de penningmeester Karina de Paepe, penningmeester@stichtingladder.nl of 06-19925157