Inleiding

Stichting Ladder is opgericht in 2007.

Historie

Onze inspirator, Peter O’Neill, kwam als jonge Britse militair op 20 jarige leeftijd in aanraking met de armoede in India. Bij zijn terugkeer uit India besloot hij zich te blijven inspannen om priesters in India te steunen in hun werk voor de plaatselijke, zeer arme bevolking.

Door zijn toetreding tot de YCW, (the Young Christian Workers), legde hij contacten in India. Hij bleef geven en steunde met zijn bescheiden middelen tal van succesvolle Indiase projecten. Peter O’Neill, een gewone man met een groot hart.

Zijn jongste dochter, Eileen, heeft het estafette stokje van hem overgenomen. Samen met 4 andere Rotterdammers is Stichting Ladder in maart 2007 opgericht.

De bestuursleden zijn:

Eileen O’Neill,voorzitter(heeft toegang tot de rekening)

Karina de Paepe,penningmeester( heeft toegang tot de rekening)
Monique Metzlar,secretaris

Ed Boers,algemeen bestuurslid

 

Specifieke doelgroep:

Wij richten ons op de armste kinderen en jong volwassenen, van 6 tot 18 jaar. En dan met name meisjes en vrouwen.

Doelstelling Stichting Ladder:

1. De Stichting heeft ten doel:
Het duurzaam verbeteren van welzijn en welvaart van de allerarmsten en kansarmen in ontwikkelingslanden middels directe ondersteuning, in financiële en organisatorische zin, van diverse projecten met name op het gebied van onderwijs.

  1. DeStichtingtracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
    a. Het verlenen van financiële ondersteuning van diverse projecten.
    b. Het verlenen van praktische en organisatorische ondersteuning aan diverse projecten.

Fondsenwerving voor de diverse projecten.

Stichting Ladder is niet gebonden aan enige regering, politieke partij, ideologie, godsdienstige

gezindte of economische belangengroep.

Werkwijze Stichting ladder

Ladder is een echt Rotterdams initiatiefNiet alleen de bestuursleden ,die allen geworteld zijn in Rotterdam, ook de daadkracht van de stad kenmerkt onze manier van werken.

Bij ons gaat, na aftrek van wat vaste kosten, alles naar onze projecten in India.

De stichting Ladder  heeft  geen winst oogkenmerk  en alle bestuursleden en vrijwilligers doen hun werk geheel belangeloos.

Door onze directe betrokkenheid weten wij zeker dat het geld goed terecht komt. We doen het werk natuurlijk niet allemaal alleen. We werken samen met betrouwbare mensen in India. In samenwerking met onze contactpersonen aldaar  is in India in 2008 een zuster stichting geboren. De “Venadu Ladder Foundation” of VLF genaamd.

Bestuursleden van  Venadu Ladder Foundation:

Augustine Ponnaian

Paul Richard Joseph

Mr.George

Mr. Selvemonnee

Mr.Selverage

Mr. Thomas

 

Fondsenwerving

Vaste donateurs:

Stichting Ladder heeft 38 vaste donateurs, die maandelijks of jaarlijks geven.

 

Activiteiten:

Afgelopen jaren zijn verschillende activiteiten georganiseerd voor onze projecten. Door het bestuur , vrijwilligers en o.a. scholen zijn afgelopen jaren acties ondernomen om geld in te zamelen.

 

Stichting Ladder
Oudedijk 163 B
3061 AB Rotterdam
tel : 0655774540 / 0619925157
rek nr : NL98 RABO 0127023283
KvK nr : 24412283
RSIN dan wel fiscaal nummer: 8177.77.374
www.stichtingladder.nl
info@stichtingladder.nl