Inleiding

Stichting Ladder is opgericht in 2007.

 

Historie

Onze inspirator, Peter O’Neill, kwam als jonge Britse militair op 20-jarige leeftijd in aanraking met de armoede in India. Bij zijn terugkeer besloot hij zich te blijven inspannen om priesters te steunen in hun werk voor de plaatselijke, zeer arme bevolking.

Door zijn toetreding tot de YCW (The Young Christian Workers), legde hij contacten in India. Hij bleef geven en steunde met zijn bescheiden middelen tal van succesvolle Indiase projecten. Peter O’Neill, een gewone man met een groot hart.

Zijn jongste dochter, Eileen, heeft het estafettestokje van hem overgenomen. Samen met 4 andere Rotterdammers is Stichting Ladder in maart 2007 opgericht.

De bestuursleden zijn:
Eileen O’Neill, voorzitter
Karina de Paepe, penningmeester
Monique Metzlar, secretaris
Ed Boers, algemeen bestuurslid

 

Specifieke doelgroep:

Wij richten ons op de armste kinderen en jongvolwassenen, van 6 tot 28 jaar. En dan met name meisjes en vrouwen in Zuid-India.
 

Doelstelling Stichting Ladder:

1. De Stichting heeft ten doel:
Het duurzaam verbeteren van welzijn en welvaart van de allerarmsten en kansarmen in ontwikkelingslanden middels directe ondersteuning, in financiële en organisatorische zin, van diverse projecten met name op het gebied van onderwijs.

  1. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
    • Het verlenen van financiële ondersteuning van diverse projecten
    • Het verlenen van praktische en organisatorische ondersteuning aan diverse projecten.
    • Fondsenwerving voor de diverse projecten.

Stichting Ladder is niet gebonden aan enige regering, politieke partij, ideologie, godsdienstige gezindte of economische belangengroep.
 

Werkwijze Stichting Ladder

Ladder is een echt Rotterdams initiatief. Niet alleen de bestuursleden, die allen geworteld zijn in Rotterdam, ook de daadkracht van de stad kenmerkt onze manier van werken.

Bij ons, gaat na aftrek van vaste en variabele kosten (in 2020 5,9%), alles naar de projecten in India (94,1%).

Stichting Ladder heeft geen winstoogmerk en alle bestuursleden en vrijwilligers doen het werk geheel belangeloos.

Door onze directe betrokkenheid weten wij zeker dat het geld goed terecht komt.

We doen het werk niet helemaal alleen, we werken samen met betrouwbare mensen in India. In samenwerking met onze contactpersonen daar is onze zusterorganisatie in 2008 opgericht, “Venadu Ladder Foundation” (VLF) genaamd en bestaat uit 6 bestuursleden.

 

Fondsenwerving

Stichting Ladder heeft 51 vaste donateurs, die maandelijks of jaarlijks een bedrag geven.

Ook krijgt Stichting Ladder regelmatig eenmalige giften van betrokken particulieren en bedrijven.

 

Activiteiten:

Voor een uitgebreid overzicht van onze activiteiten van het afgelopen jaar zie jaarverslag 2020 (vermeld op de website, onder het kopje “Wie zijn wij?”).

De komende jaren willen wij de activiteiten van ons Skill Centrum verder ontwikkelen, vaardigheden gericht op de ontwikkeling van jongeren (naai-, computercursussen), empowerment-, sollicitatietrainingen), trainingen voor een groter bewustzijn van de omgeving en natuur. Productontwikkeling, producten vervaardigen in het Skill Centrum en verkopen in Nederland.

Verdere groei van de kledingwinkel, verbonden aan het Skill Centrum.

Het studiefonds continueren (wij financieren de studie van 10 leerlingen/studenten)

Verdere samenwerking met de partners SISP en Sigaram (zie jaarverslag 2020 voor uitgebreide beschrijving van hun activiteiten).

Vanaf 2020 hebben wij een intensieve samenwerking met Wilde Ganzen, met name in samenwerking met Sigaram, één van onze partners hebben wij verschillende projecten gerealiseerd. Voor uitgebreide projectbeschrijvingen zie het jaarverslag 2020.

Door verschillende particulieren is al toegezegd dat zij activiteiten voor Stichting Ladder opzetten en uitvoeren.

 

Stichting Ladder
Mathenesserlaan 160 C,
3015 CL Rotterdam
Tel.: 0655774540 / 0619925157
Rek. nr: NL98 RABO 0127023283
KvK NR.: 24412283
RSIN danwel Fiscaal nr.: 8177.77.374
www.stichtingladder.nl
info@stichtingladder.nl