Reeds vanaf het begin van het bestaan van onze stichting hebben wij binnen ons schoolproject vele kansarme basisschoolkinderen gesteund door het betalen van hun studiekosten ( kosten van boeken en uniform ).

Inmiddels is het studiefonds iets specifieker geworden en leggen wij ons toe op jongeren die vaak wees zijn of uit een éénoudergezin komen.

Wij willen speciaal deze kwetsbare groep kinderen een toekomstperspectief bieden door hen een kans te geven een opleiding te volgen.

Alle kinderen en studenten in het fonds worden geselecteerd door onze mensen in India.

Bij ons jaarlijkse bezoek aan India ontmoeten wij hen altijd persoonlijk en praten we met hen over hun leefomstandigheden en studie.

Zo ook in Januari 2017.

Dit was wederom een waardevolle ontmoeting en we hebben weer kunnen zien hoe zwaar het leven van veel kinderen is in ons gebied.

Zwaar vanwege economische ongelijkheid, armoede, ongelijkheid van de seksen en het uitblijven van structurele steun vanuit de overheid.

De enige weg voor kinderen in dit achtergebleven gebied is in onze optiek investeren in educatie. Educatie in de breedste zin van het woord.

Bewustzijn en zelfvertrouwen creëren bij de kinderen zodat er voor hen een andere weg mogelijk is dan de weg die hun ouders gingen.