FINANCIEEL VERSLAG 2018

 

01-01-2018 Lopende rekening                  €     4.539,82

31-12-2018 Lopende rekening                  €   13.004,15

 

01-01-2018 Spaarrekening                        €   21.105,63

31-12-2018 Spaarrekening                        €   15.634,24

 

Baten

Periodieke giften                                        €   15.427,60

Eenmalige giften   *1                                  €   18.116,31

Opbrengst (workhop) kerstkransen         €   4.491,65

vlaggenlijn, engelen

 

 

Lasten

Bankkosten                                                   €   450,94

Webhosting (inclusief 1ehalfjaar 2019)     €  2.795,76

Betalingen India   *2                                     €  31.542,00

Portokosten                                                   € 16,95

Gemaakte kosten voor (workshop)           €   277,26

Kerstkransen

 

*1  Onder eenmalige giften vallen o.a. bijdragen van:

 • Ladder Yoga dag van la Luna praktijk
 • Stichting NUNC
 • Wolz
 • 2 Huwelijken
 • Parochie collecte
 • Enthri Capital
 • G. Heldringschool
 • Firma Boers

 

*2 Onder betalingen India vallen bedragen aan:

 • SISP (Sebastian Indian Social Projects) ten behoeve van de cycloon
 • SISP (Salaris psycholoog en kosten Pre-degree project for school dropouts)
 • Skill Center (Operationele kosten van Skill Center, studiefonds en reparatiewerk aan het gebouw na de cycloon)
 • Ashoka (opvang en begeleiding van visserskinderen)
 • Sigaram (boeken, boekplanken en tijdschriften)