We hebben onlangs ons scholingsfonds voor kansarme jongeren uitgebreid. We hebben samen met onze zuster-organisatie een groep kinderen/ jongeren geselecteerd. Alle geselecteerden hebben een meer dan gemiddeld zwaar bestaan. Zij komen ofwel uit een éénouder gezin, of zijn wees en zijn gemotiveerd om te studeren.
Stichting Ladder biedt hen een kans tot educatie.
Educatie is nog steeds de enige manier om aan de armoede te ontsnappen.

Naast alle activiteiten die we zelf organiseren om geld te werven voor onze projecten zijn wij voor onze fondsenwerving afhankelijk van donaties en acties van bedrijven en particulieren.
Wilt u ook vaste donateur worden van stichting Ladder?
Dat kan al vanaf € 10,00 per maand. Meld u dan nu aan via: info@stichtingladder.nl

scholingsfonds