De 105 kinderen die we geselecteerd hebben, komen allen uit sociaal sterk achtergestelde gezinnen. Ze hebben in het afgelopen jaar veel extra begeleiding gekregen om de kwaliteit van het vaak slechte onderwijs dat ze volgen te verbeteren. De studenten krijgen studiemateriaal, boeken en tijdschriften en kunnen gebruik maken van de door Stichting Ladder ondersteunde bibliotheek Het bijwonen van lezingen, excursies, het bezoeken van tentoonstellingen, zit allemaal in het Educare aanbod. 

Ook de ouders hebben meerdere informatieve bijeenkomsten kunnen bijwonen. Het is voor veel van deze straatarme mensen die zelf geen onderwijs hebben genoten belangrijk om te leren hoe positief om te gaan met hun kinderen en het ”onderwijs” 

We hebben veel positieve reacties gekregen van de studenten en de families. Ze zijn erg blij met deze extra educatieve inhoudelijke steun.

Het tweede jaar van het door ons i.s.m Sigaram opgezette Educare programma is inmiddels van start gegaan. Door Corona staan we met dit project echter voor grote uitdagingen. 

Het studiecentrum en de bibliotheek zijn sinds kort weer geopend. De openingstijden zijn uitgebreid  om kinderen toch in kleine groepjes zoveel mogelijk de kans te geven te komen studeren. 

Het vraagt veel extra tijd en creativiteit van de leerkrachten. 

Om de leerlingen allemaal voldoende te begeleiden moet er ook voor de kinderen in dit project nu vooral online begeleid en onderwezen worden. 

Er is een eerste goede start gemaakt aan het online onderwijzen, begeleiden en ondersteunen van de kinderen. Maar het geheel moet nog opgeschaald worden om meer kansarme kinderen te kunnen  bereiken. Er zijn helaas nog veel kinderen volledig geïsoleerd geraakt En wij weten allemaal ondertussen dat geen onderwijs, geen toekomst betekent!!! We willen ook hen proberen te bereiken en zouden hen graag een laptop of mobiele telefoon aanbieden. Deze mogen de leerlingen in bruikleen houden, ze blijven eigendom van Sigaram. 

Concreet heeft Sigaram een nieuwe projectaanvraag, “reaching out to the unreached” genaamd ingediend bij Stichting Ladder in samenwerking met Wilde Ganzen. 

Het doel: 200 arme en kwetsbare studenten, met meisjes als voorkeur, via online onderwijs  voor te bereiden voor verschillende examens en de ontwikkeling van vaardigheden. 

Benodigdheden en kosten:

• 100 Samsung Galaxy Tablets (1 tablet voor 2 leerlingen) à € 136,- € 13.623,-

• Internet verbinding (100 x) à 29,76 € 2.976,-

• 1 Interactive Smart Board € 3.221,-

• 1 Printer Xerox Machine Canon € 1.748,-

Totaal € 21.568,-

Wilde Ganzen zal 1/3 voor haar rekening nemen ( €  7.189,- ) en Stichting Ladder met Sigaram samen 2/3 ( € 14.378,-)

U begrijpt dat wij hierbij alle financiele steun kunnen gebruiken. 

Doneren kunt u via de roze button op onze website.