Tijdens de wereldwijde Corona pandemie heeft WG tijdelijk de beslissing genomen om geen 50% maar 100% ! premie op het geld te geven van Nederlandse Stichtingen.

Zij hebben in totaal circa 250 aanvragen ontvangen.

Eèn voorwaarde was wel dat er al een eerdere samenwerking met de partner in India geweest is.

Natuurlijk heeft Stichting Ladder daar dankbaar gebruik van gemaakt en hebben wij voor onze partner Sigaram noodhulp aangevraagd.

Concreet is het volgende gerealiseerd:

*1.1 Rijst linzen groente fruit en medicinale kruiden zijn geleverd aan 120 families (578 personen)

De producten werden bij herhaling geleverd en zorgde ervoor dat deze mensen gezond en weldoorvoed een maand konden doorkomen. De hulp die wij boden was de enige hulp die deze gezinnen ontvingen gedurende deze extreem zware tijden. 

*1.2 Het verspreiden van gezichtsmaskers en zeep aan 320 families (1580 maskers )

Het verspreiden van informatie aan deze families om bewustzijn te creëren over de gevaren van Covid en vooral ook waar op te letten (handen wassen en afstand houden etc.).

*2.1 Het creëren van een ruimte in het studiecentrum van Sigaram waar op een goed niveau online onderwijs gegeven kan worden. 

We hebben de ruimte uitgerust met de juiste hardware, software en infrastructuur. Een Videocamera, een interactief smartboard en een audio visuele installatie werd aangeschaft en geïnstalleerd. 

Electriciteit werd daarvoor uitgebreid en kleine interieuraanpassingen werden gedaan. 

Een lange termijn investering om te kunnen starten met online educatie om de onbereikbaren te bereiken.

*2.2 We hebben de leerkrachten van onze faculteit opgeleid om online lessen te kunnen geven. Het is een uitdagend proces om deze geheel nieuwe vorm van onderwijs vorm te geven. Vanaf de eerste week Juli zijn we begonnen met de online lessen, begeleidingsprogramma’s, bewustmakingsprogramma’s en counseling.

314 studenten hebben geprofiteerd van online lessen en het aantal zal de komende tijd toenemen. 

Kosten 

1.1. € 3.610,-

1.2 € 2.707,-

2.1. en 2.2 € 5.343,-

Totaal € 11.660,- 

waarvan zowel Stichting Ladder als Wilde Ganzen € 5.830,-  betaald hebben

Tevens hebben wij aan onze zusterorganisatie VLF € 2.000,- als noodhulp geschonken. 

Van dit bedrag zijn betaald: 

• Levensmiddelen € 1.636,-

• Zeep € 146,-

• Maskers € 36,-

• Transport € 182,-

Kortom, met de geschonken noodhulp, met of zonder samenwerking van Wilde Ganzen zijn veel mensen tijdens deze moeilijke periode geholpen.