In de nieuwsbrief, mei 2020 staat de uitgbereide projectbeschrijving van het Empowerment program. Momenteel zijn er 35 klasweken achter de rug om de studenten voor te bereiden op de entree (33 meisjes)- en competitieve (30 jonge vrouwen) examens.

De lessen begonnen aanvankelijk on-line maar nu ook gedeeltelijk off-line, rekening houdend met de zeer strenge Covid-regels. Sigaram is trots dat het hun gelukt is daar heel veel instituten gesloten bleven. Sigaram is zeer begaan met de arme kinderen zonder vanzelfsprekende mogelijkheden en doet haar uiterste best om deze kinderen kansen te bieden.