In de nieuwsbrief van februari 2022 is vermeld dat we een start hebben gemaakt met het project van Sigaram Academy of Excellence “Empowerment van vrouwen”.
50 Meisjes per jaar krijgen via dit project een kans om zich verder te ontwikkelen.
30 Meisjes uit arme gezinnen zijn een jaar lang intensief begeleid, zodat zij zich maximaal konden voorbereiden op het halen van het toelatingsexamen voor de universiteit.
Daarna ligt de weg naar een opleiding geneeskunde, economie of bijvoorbeeld technologie open.
Sigaram Academy heeft ze geholpen bij het aanvragen van een beurs en lening en heeft ze begeleid tot het einde van de studie.
Daarnaast zijn 20 meisjes geholpen bij het afronden van hun middelbare school, zodat ze een baan bij de overheid kunnen vinden.
Geleverde bijdragen:

Sigaram: € 4.486,-
Stichting Ladder € 9.048,-
Wilde Ganzen € 6.767,-

Totale budget € 20.301,-

Vanwege het succes heeft Sigaram aangegeven dat zij de intentie hebben om dit succesvolle project nog 3 jaar te vervolgen.
U begrijpt dat donaties erg welkom zijn om de meisjes/jonge vrouwen deel te kunnen laten nemen aan dit project!