In het nieuwe Hoofdlijnenakkoord van de partijen PVV, VVD, BBB en NSC gaat men uit van een bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking voor volgend jaar (2025) van 350 miljoen euro. Dit loopt op tot 550 miljoen in 2026 en 2,4 miljard per jaar vanaf 2027.
Door dit beleid wordt steun aan Particulier Initiatieven, zoals Stichting Ladder, steeds belangrijker.
Extra motivatie voor ons als bestuur en ambassadeurs om ons in te zetten voor educatie aan kansarme jongeren.