Op 14 Januari reisden wij wederom af naar India. Heel leuk was dat Yoreh Schipper ook naar India afreisde als cameraman om een filmpje te maken over onze stichting.

Onze reis voelde door het naderende 10-jarig bestaan als een evaluatiemoment. “Wat hebben we bereikt, waar liggen de teleurstellingen, waar ligt de focus voor de komende jaren?” We hadden onze reis doelmatig gepland en naast onze projecten lag bij ons ook de focus op het bezoeken van andere organisaties in ons projectgebied. Dit omdat we behoefte hebben aan reflectie en het delen van ervaringen met andere (soortgelijke) organisaties. Tevens waren deze ontmoetingen een manier om na 10 jaar gericht te zijn geweest op 1 organisatie, nu verder te kijken naar mogelijke nieuwe samenwerkingen. We hadden voor de keuze van de te bezoeken organisaties het afgelopen jaar al veel voorwerk verricht via Wilde Ganzen, internet en de sociale media. De keuze viel op SISP en ASHOKA

SISP, www.sisp.in heeft een school opgericht voor drop-out kinderen die uit straatarme vissersfamilies komen. Ze proberen hen, door het werken met kleine groepjes en veel persoonlijke aandacht, bij te spijkeren en op niveau te krijgen, zodat ze kunnen terugstromen in het reguliere onderwijs. “NO SCHOOL NO SURFING” & “NO SCHOOL NO SKATING” is het motto.

Bij SISP financieren wij de kosten van een psycholoog voor de school. De vaak getraumatiseerde kinderen die in complexe levenssituaties leven, kunnen hiermee goed begeleid worden bij het leren op school.

Ashoka, ASHOKA-foundation van Alex Johnson. Alex is een goede counterpart van de Wilde Ganzen die ons met deze stichting in contact hebben gebracht. De ASHOKA-stichting is gevestigd in het uiterste puntje van Zuid-India, waar veel van onze projecten tot stand zijn gekomen en de belangrijkste van onze counterparts gevestigd zijn. Zij richten zich op het opvangen van visserskinderen die door de Tsunami getroffen zijn. Omdat Ashoka niet gelooft in de traditionele benadering van een weeshuis worden de kinderen zoveel mogelijk binnen de familie en in de omgeving opgevangen waar ze geboren zijn. Wel hebben ze een centrum opgericht waar de kinderen elke dag na school en in alle vakanties naartoe komen voor begeleiding in de breedste zin van het woord.

Het hoogtepunt van onze reis was natuurlijk op 22 Januari, de opening van ons nieuwste project. Ons eigen Ladder Skill Center,gerealiseerd op ons eigen stuk grond.

VLF heeft het Skill Center kunnen inrichten met naaimachines en computers door middel van onze donaties. In Juni is er aangevangen met de eerste cursussen voor kansarme jongeren. De cursussen die gegeven gaan worden zullen bekroond worden met een door de overheid uitgegeven diploma, zodra de cursus behaald is. Dat diploma is vervolgens een garantie op een baan. En dit betekent vaak een grote verandering in het leven van kinderen die uit zeer kansarme families komen.

Naast deze praktijkgerichte cursussen zullen in ons centrum ook empowerment projecten, sociale discussies en cursussen presentatievaardigheden een plek krijgen.

En in Iruthayapuram bezochten we nog de door ons gefinancierde school met bibliotheek.

Studiefonds

Reeds vanaf het begin van het bestaan van onze stichting hebben wij binnen ons schoolproject vele kansarme basisschoolkinderen gesteund door het betalen van hun studiekosten ( kosten van boeken en uniform ).

Inmiddels is het studiefonds iets specifieker geworden en leggen wij ons toe op jongeren die vaak wees zijn of uit een éénoudergezin komen.

Wij willen speciaal deze kwetsbare groep kinderen een toekomstperspectief bieden door hen een kans te geven een opleiding te volgen.

Alle kinderen en studenten in het fonds worden geselecteerd door onze mensen in India.

Bij ons jaarlijkse bezoek aan India ontmoeten wij hen altijd persoonlijk en praten we met hen over hun leefomstandigheden en studie.

Zo ook in Januari 2017. Wij steunden 15 kinderen en jongvolwassenen in verschillende opleidingen.

o.a. Master of Business Administration, Engineering, Master of Nursing, Higher secondary School.