Educare & “reaching out to the unreached”

De 105 kinderen die we geselecteerd hebben, komen allen uit sociaal sterk achtergestelde gezinnen. Ze hebben in het afgelopen jaar veel extra begeleiding gekregen om de kwaliteit van het vaak slechte onderwijs dat ze volgen te verbeteren. De studenten krijgen studiemateriaal, boeken en tijdschriften en kunnen gebruik maken van de door Stichting Ladder ondersteunde bibliotheek…

Open Huis verkoop

Door de Covid is de Swan Market op zondag 25 okt niet doorgegaan. Als alternatief zal in het atelier van Eileen O’Neill op de Oudedijk 163b op 21 november een open huis worden gehouden voor de verkoop van onze handgemaakte producten. Uiteraard zal dit covidproof plaats vinden. Houd u de komende tijd vooral ook onze…

COVID-19 Noodhulp

Tijdens de wereldwijde Corona pandemie heeft WG tijdelijk de beslissing genomen om geen 50% maar 100% ! premie op het geld te geven van Nederlandse Stichtingen. Zij hebben in totaal circa 250 aanvragen ontvangen. Eèn voorwaarde was wel dat er al een eerdere samenwerking met de partner in India geweest is. Natuurlijk heeft Stichting Ladder…

Mondkapjes actie

Onze ambassadrice Lilian Van Houten zette begin maart een actie op touw om zelf mondkapjes te fabriceren. Het was zeer dankbaar werk: bijdragen aan onze eigen bescherming en gelijk geld ophalen voor de getroffen mensen in India. “ Wilt u alsnog kleurrijke mondkapjes bestellen? Dat kan via een appje naar Lilian van Houten 0624165309 of een…